SIGURIA NË KOMUNIKACION & PROJEKTIMI I KOMUNIKACIONIT

Në kuadër të Institutit për transport dhe siguri në trafik, janë të përfshira të gjitha veprimtaritë e inxhinierisë së komunikacionit.

SIGURIA NË KOMUNIKACION

– Analiza dhe rikonstruimi i aksidenteve rrugore (ekspertiza dhe superekspertiza)
– Vlerësimi i dëmëve të shkaktuara në automjete gjatë aksidenteve
– Analiza e shkallës së sigurisë rrugore

Na kontaktoni

Teknologjite

PROJEKTIMI I KOMUNIKACIONIT

– Projektimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal
– Projektimi i rrugëve, udhëkryqeve dhe pikave tjera kyçëse në rrjetin rrugor
– Projektimi dhe organizimi i parkingjeve

Benefitet e aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik

Analiza

Analiza dhe rikonstruimi i aksidenteve rrugore (ekspertiza dhe superekspertiza)

Vleresimi

Vlerësimi i dëmëve të shkaktuara në automjete gjatë aksidenteve

Siguria rrugore

Analiza e shkallës së sigurisë rrugore

Projektimi

Projektimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal

PROJEKTIMI I KOMUNIKACIONIT

– Projektimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal
– Projektimi i rrugëve, udhëkryqeve dhe pikave tjera kyçëse në rrjetin rrugor
– Projektimi dhe organizimi i parkingjeve